Thuis in de stad

Thuis in de stad.

Thuislozenzorg op maat en in vertrouwen

 

 

Publicatie bestellen?

15 euro per exemplaar + 5€ verzendingskosten per zending.

Gebruik dit bestelformulier

Uw overschrijving bevestigt uw bestelling: BE38 5230 8068 4372 met vermelding: "Thuis in de stad+aantal exemplaren" 

 

 

 

Boekvoorstelling

Donderdag 30 maart 2017, 10 tot 13u

GC De Markten, Spiegelzaal

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 

Vzw Beschut

Opkomen voor de belangen van thuislozen, voorzien in een passende opvang en begeleiding, en actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, dat zijn de doelstellingen van vzw Beschut. Deze organisatie bouwt verder op het werk van organisaties in de Brusselse thuislozenzorg waarvan ze de directe erfgenaam is: de onthaalhuizen Albatros en Open Deur/Porte Ouverte, de voorziening voor beschut wonen De Schutting, zorgboerderij Kodiel, en andere Brusselse organisaties die, op maat van thuislozen, werken aan vertrouwen en verbinding.

 

‘De verhalen van Grote Veranderingen zijn aan ons niet besteed. Hier schrijven we Trage Verhalen van kleine verworvenheden, stappen naar stabiliteit, naar vertrouwen.’ (Jo Geysen, bestuurslid van vzw Beschut)

 

 

Thuis in de stad

Vandaag staat welzijnszorg op een kruispunt: welke ruimte krijgt thuislozenzorg vandaag in de stad?

In deze publicatie kijkt vzw Beschut achterom: hoe is de thuislozenzorg in Brussel gegroeid en wat maakt de aanpak van deze Brusselse voorzieningen zo typisch? Beschut vzw kijkt ook vooruit: deel twee van ’Thuis in de stad’ toont de identiteit van deze organisatie en geeft een idee van hun plannen, wensen en dromen voor de toekomst.

 

'Met deze publicatie willen we ons erfgoed tonen en doorgeven. Niet als een nostalgische terugblik op "vroeger was het beter", noch als een dictaat van "hoe het moet", maar als een bron van inspiratie voor nieuwe generaties van sociaal werkers, betrokken burgers en geëngageerde beleidsmakers, die datzelfde doel nastreven.' (Marc Kiekens, voorzitter RvB vzw beschut).

 

Sprekers op de boekvoorstelling van 30 maart

 

  • Special guest is Dikke Freddy, dwarsliggende thuisloze en alter ego van auteur Erik Vlaminck, die zelf ervaring heeft als hulpverlener en begeleider van thuislozen.

 

De publicatie downloaden? Hier de gratis download.

 

Publicatie bestellen?

15 euro per exemplaar + 5€ verzendingskosten per zending.

Gebruik dit bestelformulier

Uw overschrijving bevestigt uw bestelling: BE38 5230 8068 4372 met vermelding: "Thuis in de stad+aantal exemplaren" 

 

Een organisatie van vzw Beschut en Odisee – Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Meer weten: www.beschut.bewww.hig.be

 

Copyright © All Rights Reserved