Dikke Freddy

Dikke Freddy

Erik Vlaminck

Tijdens de voorstelling van het boek "Thuis in de stad" las Erik Vlaminck enkele brieven van Dikke Freddy voor.

Aan de firma Thomas Cook

 

Geachte heer Cook, beste Thomas,

 

Via affiches op de zijwanden van de bushokjes kom ik te vernemen dat ik tien dagen in volpension in hotel Popi Star op het eiland Corfu kan verblijven voor de prijs van 259 euro. Als ik goed reken komt dat op 777 euro per maand.

Ik zou mij met deze willen inschrijven voor een levenslang verblijf in hotel Popi Star op het eiland Corfu. U kunt mijn reisticket sturen naar De Wilde Wingerd, opvangcentrum voor daklozen, waar ik momenteel verblijf en waar ik eveneens 777 euro per maand moet dokken voor een krakend bed, een stinkend gemak en veel te weinig eten.

Met zakelijke hoogachting,

 

Dikke Freddy.

 

Aan Jo Vandeurzen, minister van OCMW.

 

Geachte heer, beste Jo,

 

Om een zieke kameraad uit de nood te helpen heb ik vorige week een avond met een kindervoituur rondgereden om 800 exemplaren van De Streekkrant te bussen. Ik heb daarbij de tegenslag gehad om op straat mijn maatschappelijk werker tegen het lijf te lopen. Die beweert nu dat ik een zwartwerker ben en dat ik, vanwege leugens en bedrog, ontslagen zal worden als leefloontrekker.

Het toeval wil dat de grote baas van Volkswagen ook vorig jaar ontslagen is vanwege leugens en bedrog. Ik verneem dat hij daarom een ontslagvergoeding van 60 miljoen euro ontvangt, zijnde vier jaar loon.

Ik ga ervan uit dat ik nu ook vier jaar leefloon ga ontvangen. Kunt u mij laten weten wanneer en hoe dat geld uitbetaald zal worden?

In afwachting van uw antwoord, groet ik u met de meeste hoogachting,

 

Aan de bankbediende in mijn voedselbank.

 

Geachte mevrouw,

 

Nadat ik mijn rijst en mijn puddingpoeder op uw toonbank had laten liggen noemde u mij ondankbaar en kieskeurig.

U moet echter weten dat ik sinds vorige zomer al vijf kilogram rijst en achttien doosjes puddingpoeder in volle dankbaarheid en zonder kieskeurigheid mee naar mijn kamer heb genomen. Het toeval wil echter dat ik vanwege een begrotingstekort met een afgesloten waterleiding zit. Tegelijk werd, vanwege een dispuut met de firma Electrabel, een budgetmeter op mijn elektriciteitskast geplaatst waardoor mijn kookplaatje buiten gebruik is. Buiten het feit dat ik eigenlijk niet graag rijst en pudding eet is het voor mij dus onmogelijk om uw rijst en pudding tot een eetbare bereiding te verwerken.

Ik heb ook geprobeerd om mijn rijst en pudding om te wisselen voor andere goederen, maar dat is niet gelukt behalve dat van mijn kameraden me vroeg hoeveel kilogram macaroni ik in de plaats wilde. Dit alles om u uit te leggen waarom ik de rijst en de pudding op uw toonbank heb laten liggen. Het was niet uit ondankbaarheid: ik dacht dat er op die manier iemand anders geniet van kon hebben.

Met betrekking tot uw ander verwijt, namelijk dat ik kieskeurig ben, slaat u wel de nagel op de kop. Ik wil u eerlijk toegeven dat ik, nadat ik uw voedselbank had verlaten, een patisserie ben binnen gestapt. Ik deed dat omdat ik met een zure smaak in mijn mond uit uw voedselbank kwam. Ik heb in die patisserie lang staan twijfelen en uiteindelijk heb ik een carré confiture en een zwaantje met crème fraîche aangewezen. U hebt er geen gedacht van, mevrouw, hoeveel plezier het doet om zelf iets te kunnen kiezen. Het betekent wel dat ik mijn budgetmeter niet heb kunnen opladen waardoor morgenvroeg mijn elektrisch kacheltje niet zal kunnen branden. Dat wordt dus kiezen tussen een halve dag onder de dekens blijven liggen of een halve dag in de bibliotheek gaan zitten. Maar vermits ik kieskeurig ben is dat geen probleem.

Ik hoop dat wij door dit schrijven nader tot elkaar gekomen zijn en ik groet u met de meeste Hoogachting,

 

Dikke Freddy

 

Aan de burgemeester Brussel.

 

Geachte heer,

 

Ik sta al jaren op alle mogelijke wachtlijsten voor een sociale woning maar ik kom op die wachtlijsten geen stap vooruit omdat ik voortdurend voorbij gestoken wordt omdat ik geen personen ten laste heb.

Nochtans heb ik met mijn schuldbemiddelaar, mijn trajectbegeleider, mijn sociaal assistent en mijn thuisbegeleider meer personen ten laste dan de gemiddelde Belg.

Daarom heb ik besloten om uw stad te verlaten. Ik zoek te verhuizen naar Knokke. Naar het schijnt zijn daar geen schuldbemiddelaars, geen trajectbegeleiders, geen sociale assistente, en ook geen thuisbegeleiders.

Naar het schijnt zijn daar zelfs geen wachtlijsten. Met hoogachting,

 

Dikke Freddy.

 

Aan Johan Van Overtveldt, minister van vennootschappen

 

 

Geachte heer Van Overtveldt, beste Johan,

 

Ik zit met een schuldenberg en er is geen licht aan het einde van mijn tunnel, tenzij licht van tegenliggers, zijn onder anderen: Electrabel, Proximus, Beobank, diverse ziekenhuizen, Van den Borre (u heeft goed gekozen) en Telenet.

Diep prakkiserend ontdekte ik dat al deze tegenliggers zelfs de ziekenhuizen, en zelfs mijn schuldbemiddelaar, vennootschappen zijn. Zo kwam ik op het gedacht om ook zelf een vennootschap te worden zodat ik als gelijke aan de onderhandelingstafels kan zitten. Het is in dat verband dat ik u kom aan te schrijven. Ik zit namelijk met een aantal vragen:

-Denkt u dat ik best een BVBA of een NV word?

-Klopt het dat ik een startpremie voor beginnende ondernemingen kan krijgen? En hoe groot is die premie?

-Is het waar dat mijn kosten voor elektriciteit en telefonie met meer dan de helft verminderen indien ik een vennootschap word?

-Kunt u mij uitleggen hoe het in zijn werk gaat om mijn BTW terug te krijgen?

-Is het inderdaad zo dat ik beroep kan doen op geld van wijlen de kolenmijnen en de Ford-fabrieken indien ik mijn maatschappelijke zetel in Limburg placeer? Of bieden de Maagdeneilanden toch meer voordelen?

-Kunt u mij effectief garanderen dat ik als vennootschap, net zoals bijvoorbeeld Ikea, geen cent belastingen zal moeten betalen?

-Hoe lang moet mijn vennootschap bestaan vooraleer ze failliet kan gaan en ik op die manier voor eeuwig en drie dagen verlost word van mijn schulden aan Electrabel, Proximus, Beobank, diverse ziekenhuizen, Vandenborre (u heeft goed gekozen) en Telenet?

-Is het waar dat ik na mijn faillissement direct een nieuwe vennootschap kan oprichten en opnieuw beroep kan doen op een startpremie voor beginnende ondernemingen?

Uitkijkend naar uw welwillend antwoord, ten einde mijn toestand optimaal te kunnen Optimaliseren, verblijf ik met de meeste Hoogachting,

 

Dikke Freddy

 

Aan de directeur van het OCMW.

 

Geachte heer,

 

Op uw vraag waarom ik brieven verstuur in enveloppen waar ik op de zijde van de geadresseerde mijn eigen naam en adres vermeld en op de zijde van de afzender de naam en het adres van de bestemmeling kan ik slechts antwoorden dat ik helaas geen geld heb om postzegels te kopen.

Vermits de Belgische Posterijen ongefrankeerde post altijd aan de afzender bezorgen schrijf ik op de envelopzijde waar de afzender moet staan altijd de naam van de bestemmeling. Meer moet u daar met de meeste hoogachting niet achter zoeken.

 

Dikke Freddy.

 

Copyright © All Rights Reserved