Media

Publicaties, artikels, media

16-9-2017 Recht op een dak, of het dak op kunnen?

Voor een ECHT beleid dat de dak- en thuisloosheid in Brussel bestrijdt

De crisissituatie in de Samusocial is geen op zich staande kwalijke zaak zoals duidelijk blijkt uit de vaststelling van la Strada : sinds 2008 is het aantal dak- en thuislozen in Brussel bijna verdubbeld. Deze cijfers vormen het bewijs dat het beleid met betrekking tot dak- en thuisloosheid totaal gefaald heeft. De redenen voor deze complete mislukking zijn ondermeer het gebrek aan transparantie in de aanpak en politieke keuzes, een algemeen tekort aan middelen voor het werkveld, het tegen elkaar uitspelen van actoren, het negeren van de expertise en dringende aanbevelingen van deze actoren, de verplichting om zich in te schrijven in de integratie logica van de “actieve welvaartstaat”, de enorme stijging van financiële middelen voor bepaalde diensten die noodopvang aanbieden, het nijpend tekort aan betaalbare correcte woningen en de totale afwezigheid van een preventief beleid. De thuislozenzorgsector verwerpt een beleid dat beperkt blijft tot het beheren van de gevolgen en eist een integraal, coherent en ambitieus dak- en thuislozenbeleid dat de strijd aangaat met de oorzaken van dit fenomeen.

Lees het volledige artikel en teken de oproep

 

30-03-2017 - Sociaal.net

Thuisloze mensen zijn zeer kwetsbaar. Hun parcours is lang en grillig. Daarom moet ook het traject van hun begeleiding tijd en ruimte krijgen. Lees het volledig artikel:

http://sociaal.net/opinie/begeleidingstermijn-voor-thuislozen-vloekt-met-realiteit/

Download het artikel

 

2011 - Ben jij voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen?

De verschillende deelwerkingen van de thuislozencluster van het CAW Archipel hebben de hoofden bijeen gestoken. Het was een denkproces waarbij alle hulpverleners betrokken zijn geweest en waar ruim de tijd genomen is om enkele kernvragen af te toetsen. De expertise in opvang en begeleiding van thuislozen en ons breed netwerk van de afgelopen 30 jaar waren zowel de inzet als de voedingsbodem van dit proces. Wat is nu eigenlijk die thuislozenzorg waar wij ons dagelijks voor inzetten? Wie is ons doelpubliek en wat betekent het om thuisloos te zijn ?

Download de brochure

 

2011 Etes-vous Fiable et digne de confiance

Toute personne souhaitant contribuer au "bien-être de tous" à Bruxelles, ne peut fermer ses yeux sur les centaines de personnes vivant en marge de la société.

Qui sont-elles7 Que pensent-elles? Qu'est-ce qui les pousse ou qu'est-ce qui les fait décrocher? Quels moyens matériels et humains sont nécessaires pour proposer un semblant de 'bien-être· aux sans-abri?

Download de brochure

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved