Ambities voor de toekomst

Ambities voor de toekomst

Voor de huidige werking

 1. Ervaring, kennis en overtuiging uit het verleden gebruiken om het eigen gedachtengoed in de nieuwe werkingen, in een nieuwe beleidscontext te continueren.
 2. Invloed blijven uitoefenen op, en ondersteuning verlenen aan, de werking van de begeleidingsteams van De Schutting, Albatros en andere voorzieningen die in hun werking uiting geven aan de missie van vzw Beschut. Zorgboerderij Kodiel verder ondersteunen in zijn werking en in zijn zoektocht naar structurele financiering.
 3. Het eigen bestuur vernieuwen met een mix van jongere krachten uit de Brusselse thuislozensector en mensen buiten die sector.
 4. Het eigen patrimonium blijven beheren.

 

Naar de bredere context van thuislozenzorg

 1. De organisatie richt zich breder dan de context van het algemeen welzijnswerk.
 2. Initiatieven ondersteunen die de missie onderschrijven (bv. Homeless Cup). Het kan gaan om financiële steun, maar ook om facilitering via know-how en netwerking. Via een bundeling van materiële en immateriële bronnen kunnen zowel bestaande structuren ondersteund als nieuwe netwerken opgezet worden.
 3. Samenwerken met diverse partners in de thuislozenzorg, vooral binnen de context van Brussel. Het verhaal van de Brusselse thuislozenzorg mee verderzetten.
 4. De problematiek van thuislozen onder de aandacht houden, zodat ze bij volgende beleidskeuzes niet door de mazen van het net vallen.

 

Naar de samenleving

 1. Het verhaal over het traject dat de thuislozenzorg heeft afgelegd, blijven vertellen en vertolken, zodat het kan resoneren. De organisatie wil een ‘waakvlam’ zijn, in tijden van verzakelijking. Dit wil ze realiseren door haar gedachtegoed, haar missie, aanpak en benadering vast te leggen. Het is de overtuiging van de organisatie dat men wat men nu als ‘achterop lopend’ beschouwt, ooit terug als ‘vooruitstrevend’ zal omarmen.
 2. De fakkel doorgeven aan jongere sociale professionals, bijvoorbeeld via samenwerking met vorming en onderwijs.
 3. De samenleving kennis laten maken met initiatieven als Kodiel om mensen aan het denken te zetten, kritisch te laten nadenken over hun welzijn en dat van anderen. Een signaalfunctie kan men ook realiseren door discussie in de samenleving te stimuleren.
 4. Een platform creëren, waar de dialoog over thuislozenzorg wordt gestimuleerd, en waar het netwerk van partners in de thuislozenzorg visueel wordt voorgesteld.

 

Deel je onze ambities: laat het weten. Stuur een mailtje naar info@beschut.be

Copyright © All Rights Reserved