Home

Op 30 maart 2017 stelde vzw Beschut de publicatie "Thuis in de Stad" voor in samenwerking met het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Vzw Beschut zoekt flexibele en structurele oplossingen voor mensen die existentieel bedreigd zijn in hun welzijn. Ze wil de onrechtvaardige levenssituatie van dak- en thuislozen structureel aan de kaak stellen, en voor jong en oud een levensloop volgend aanbod ontwikkelen. De voorzieningen in het Beschut-netwerk vertrekken niet alleen vanuit een woning- of woon-nood, maar vanuit de integrale vraag op alle domeinen van kwaliteit van leven die dak- en thuislozen stellen.

 

Vzw Beschut beschouwt thuisloosheid als een kritieke en ernstig bedreigende leefsituatie met blijvende gevolgen, en beperkt de hulpverlening daarom niet tot een tijdelijk aanbod. Haar engagement is duurzaam gericht op een langere periode. Haar hulpverleners pogen het vertrouwen van mensen in zichzelf, anderen en de samenleving, via ont-moeting en een herstelde vertrouwensrelatie terug op te bouwen. Een vlot inwisselbaar en sterk geïntegreerd spectrum van mobiele tot (semi-)residentiële voorzieningen, inclusief groepsbenadering, blijven eigentijdse elementen van een kwaliteitsvol aanbod.

 

In de nabije toekomst wil vzw Beschut zowel haar cultureel, sociaal en materieel kapitaal inzetten om een thuislozenzorg te stimuleren en ondersteunen die vertrekt vanuit haar visie en principes. Daarnaast wil ze haar eigen initiatief, zorgboerderij Kodiel, verder uitbouwen. Met deze en andere activiteiten zet vzw Beschut zich in voor de maatschappelijke emancipatie van dak- en thuislozen en voor het herstel van hun rechten.

 

Contact: info@beschut.be

 

Giften zijn welkom

op rekening BE38 5230 8068 4372 met vermelding: "Gift Beschut"

 

Copyright © All Rights Reserved